دستگاه لیزر درختچه به ژاپنی

نام پارسی : به ژاپنی

اسم ان دستگاه لیزر یسی &# فروش دستگاه لیزر درختچه آیلکس ; Fliowering Quince

اسم علمی : Cheanomeles Japonicea

خانواده : Rosaceae

به ژاپنی در اسفند و فروددین ماه ماه

درختچه به ژاپنی در اسفند و فروردین ماه

نوع : درختچه خزان دار

میزان حد بیشتر ( متر ) : 1 . 5 طول * 1 گستردگی

فرم : دستگاه لیزر دانی تا گرد

بافت : وحشیانه

رنگ برگها : سبز تیره

فصل دستگاه لیزر دهی : اوایل فصل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : پرچینی , کنار دیوار , تاکیدی , بازدارنده رفت وآمد

رنگ دستگاه لیزر ها : سرخ و صورتی و سپید

سرعت رویش : نماید

نیاز به آبیاری : میانگین

مقاومت به سوزوسرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی

به ژاپنی

توضیحات در مورد گیاه :

مشاهده شکوفه های خوش رنگ در درختچه کوچک و گرد به ژاپنی در آخرها زمستان آمدن بهار را نوید می‌دهد . این شکوفه ها به برهه زمانی حدود 10 روز گشوده هستند و آن‌گاه فرم وحشیانه درختچه با شاخه های سخت و معمولا تیغدار و برگهای سبز تیره نمایان خواهند شد . این گیاه از گیاهان به اصطلاح سیاه ریشه به حساب می آید .

میوه به ژاپنی و کاربرد آن :

در فصل‌پاییز میده های کوچک و نسبتاً زرد رنگ رنگی به صورت سیب یا به نمایان میشوند که برای تهیه ژله گزینه به کارگیری قرار میگیرد .

درختچه زینتی به ژاپنی
دستگاه لیزر
خاک مطلوب :
دستگاه لیزر
به ژاپنی به انداع خاکها و تغییرات رطوبتی خاک سازگاری نشان می دهد اما احتمال دارد در خاکهای قلیایی برگها کلروز نشان دهند . دستگاه لیزر دهی عالی در وضعیت آفتاب بی نقص حاصل خواهد شد .
دستگاه لیزر
هرس به ژاپنی :
دستگاه لیزر
خوبتر است هرساله پس از اتمام دستگاه لیزر دهی شاخه های شلوغ قسمت های مرکزی بوته حذف شوند و شاخه های سال پیشین تا یک سوم طول ساقه کوتاه شوند .

میوه به ژاپنی

از میوه درختچه زینتی به ژاپنی برای تصحیح کردن ژله استفاده می‌شود .

نحوه های تکثیر و ازدیاد :

بذرکاری در فصل پاییز و در هوای آزاد و یا این که تیمار سرمایی بذر ها در دمای 2 تا 4 جايگاه سانتیگراد به مدت 2 – 3 ماه . از طریق قلمه ریشه و قلمه علفی تنظیم شده در آخرها فصل بهار نیز نشر میشود . قلمه های ریشه در فصل‌پاییز تنظیم شده و تا بهار در دمای 2 – 4 سکو سانتیگراد نگهداری میشوند .

برای اطلاع از آفات و مشکل‌ها به ژاپنی اینجا را ملاحظه کنید .

عکس هایی دیگر از به ژاپنی :

به ژاپنی 1
به ژاپنی 1
به ژاپنی 2
به ژاپنی 2
به ژاپنی 3
به ژاپنی 3
به ژاپنی 4
به ژاپنی 4
به ژاپنی 5
به ژاپنی 5
به ژاپنی 6
به ژاپنی 6
به ژاپنی 7
به ژاپنی 7
به ژاپنی 8
به ژاپنی 8
به ژاپنی 9
به ژاپنی 9
به ژاپنی 10
به ژاپنی 10
به ژاپنی 11
به ژاپنی 11
به ژاپنی 12
به ژاپنی 12